Το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας δραστηριοποιείται με στόχο την άμυνα των σημαντικών φυσικών πόρων των ελληνικών θαλασσών και της ΒΑ Μεσογείου. Για το σκοπό αυτό το Αρχιπέλαγος συνδυάζει την εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα με δράσεις προστασίας, οι οποίες υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.
Στηρίξτε τις δράσεις του Αρχιπελάγους.