«20 χρόνια μάχης ενάντια στα απορρίμματα: Γίνε συμμέτοχος»

«20 years οf fighting against the waste: Become a participant»