Υπερεντατικές
Υδατοκαλλιέργειες

Σύνοψη

Η αυξανόμενη ζήτηση για θαλασσινά, μαζί με την αυξανόμενη αλίευση έχουν οδηγήσει σε αύξηση των υδατοκαλλιέργειών στη Μεσόγειο.Οι πρόσφατες εργασίες στις υδατοκαλλιέργειες των ελληνικών θαλασσών έχουν διεξαχθεί με επίκεντρο τη ζήτηση της αγοράς, έχοντας σοβαρές επιπτώσεις στα παράκτια οικοσυστήματα, τα άγρια ιχθυαποθέματα και τις τοπικές κοινότητες. Το Αρχιπέλαγος αγωνίζεται για να καταπολεμήσει την καταστροφική και υπερενταντική πρακτική που εφαρμόζεται στις υδατοκαλλιέργειες με ταυτόχρονη προσπάθεια προώθησης μιας βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας.Εκτός από αυτό, το Αρχιπέλαγος αξιολογεί επίσης τις επιπτώσεις των μονάδων που λειτουργούν εντατικά.

Οι εργασίες αυτές θα επιτρέψουν να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των ερευνών, σε συνεργασία του Αρχιπελάγους με το Πανεπιστήμιο του Κιέλου της Γερμανίας. Συνεργασία με μεσαίου μεγέθους εταιρείες υδατοκαλλιεργειών στο νησί της Λέρου με σκοπό να τροποποιήσει τις πρακτικές της προκειμένου να δημιουργήσει ένα φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο που σέβεται τη φέρουσα ικανότητα της περιοχές.

Τελευταία Νέα

Το ντοκιμαντέρ της γερμανικής κρατικής τηλεόρασης WDR, https://www.youtube.com/watch?v=xesnrSd6s-w παρουσιάζει την έρευνα και δράση του Αρχιπελάγους, για την καταπολέμηση των επιπτώσεων των υπερεντατικών πρακτικών ιχθυοκαλλιέργειας και για την προώθηση της αειφόρου ιχθυοκαλλιέργειας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες με κριτήρια οικονομολόγων και όχι με κριτήρια ιχθυοτρόφων και αειφορικής παραγωγής.
Η υπεραλίευση έχει μειώσει τα αποθέματα, η πολιτεία θεσπίζει περιορισμούς προκειμένου να τα προστατέψει και οι αλιείς βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται συνεχώς. Του Μάνου Χαραλαμπάκη – Εφημερίδα «Τα Νέα» (για να συνδεθείτε πατήστε εδώ)   Τα ψάρια στο Αιγαίο και γενικά στις ελληνικές θάλασσες εκπέμπουν SOS. Την κακή κατάσταση επιβεβαιώνουν οι αλιείς που
Του Αλέξανδρου Κυριακόπουλου Από τη Real News – Planet (για να συνδεθείτε πατήστε εδώ) Στα πρόθυρα του αφανισμού από τις ελληνικές θάλασσες βρίσκονται πληθυσμοί οστρακοειδών και κοχυλιών εξαιτίας της παράνομης αλιείας. Σπάνια είδη που συναντώνται μόνο στη Μεσόγειο κινδυνεύουν κυριολεκτικά να αποτελέσουν παρελθόν για τις ελληνικές θάλασσες μέσα στα επόμενα χρόνια, καθώς δεν υπάρχει κανένας
TOP