Στα μέσα του Νοέμβρίου υλοποιήθηκε στο Kusadasi της Τουρκίας, το 10 Ευρωπαικό Οικολογικό Συνέδριο «Eureco 2005». Έπειτα από πρόσκληση της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, το Αρχιπέλαγος συμμετείχε με την παρουσίαση του υπο- ίδρυση Εθνικού Πάρκου Βορ. Δωδεκανήσου, καθώς και των πρότυπων μέτρων διαχείρισης που θα εφαρμοστούν σε αυτό. Το συνέδριο αυτό διοργανώθηκε από την Ευρωπαική
Στις 21.09.05 ο Στρατός Ξηράς, κοινοποίησε στην Υδρογραφική Υπηρεσία, καθώς και στο Λιμεναρχείο και τους φορείς της Πάτμου, «Ανακοίνωση Βολής» που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στις 27 και 28/9/05 στις βραχονησίδες Ανυδρο και Πετροκάραβο (βόρεια της νήσου Πάτμου). Οι βραχονησίδες Ανυδρο και Πετροκάραβο, στα βορεια Δωδεκάνησα, αποτελούν μέρος Μόνιμου Καταφυγίου Αγριας Ζωής, σύμφωνα με το ΦΕΚ